Leasing krok po kroku – co należy wiedzieć wybierając formę leasingu?

Leasing jako forma obrotu maszynami i urządzeniami oferowany jest w postaci leasingu operacyjnego i finansowego W leasingu operacyjnym, właścicielem samochodu pozostaje firma leasingowa, oddając go do użytku leasingobiorcy na czas określony w umowie. Po upływie tego okresu leasingobiorca może wykupić samochód lub zwrócić go firmie leasingowej. Koszt amortyzacyjny w tym przypadku odlicza firma leasingowa. Minimalny okres leasingu operacyjnego pojazdu wynosi 24 miesiące. Leasing finansowy oddaje pojazd na własność leasingobiorcy, co sprawia, że koszt amortyzacyjny przysługuje leasingobiorcy, który z góry opłaca podatek VAT. Ta forma leasingu nie ma ustalonego ustawowo minimalnego okresu leasingu. W celu zawarcia umowy Leasingowej, należy poczynić następujące kroki:
  1. Pierwszym krokiem jest wybór przedmiotu leasingu, np. samochodu.
  2. Kolejny krok to wybór faktury, jaką wystawi doradca – rodzaj faktury wpływa bowiem na rodzaj leasingu. Faktura VAT wystawiana jest zazwyczaj w przypadku leasingu operacyjnego. Najlepszym wyborem jest leasing finansowy, który pozwala uniknąć dodania do kwoty na fakturze kwoty VAT.
  3. Następnym krokiem jest doręczenie dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji leasingowej. Są to: dowód osobisty oraz faktura proforma.
  4. Po obustronnej akceptacji warunków, firma leasingowa przygotowuje umowę leasingową. Po podpisaniu umowy, leasingodawca rejestruje samochód i opłaca fakturę dostawcy. W dniu rejestracji leasingobiorca zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC i AC.
  5. Ostatnim etapem jest podpisanie protokołu odbioru samochodu. Później można cieszyć się już z jazdy nowym samochodem.