pierwszy leasing

Pierwszy leasing – poradnik dla początkujących

Leasing to szczególna forma produktu finansowego, który pozwala na korzystanie z aktywów podmiotu finansującego w zamian za uiszczanie rat leasingowych. Na jakich zasadach działa leasing i czym różni się leasing operacyjny od finansowego? Niniejszy poradnik skierowany jest do osób, które zamierzają wziąć swój pierwszy leasing i wobec tego chcą się dowiedzieć znacznie więcej o tej formie finansowania.

Poradnik dla leasingobiorców – co w artykule?

Leasing jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorstw, jednak nie wszyscy wiedzą, na czym polega takie rozwiązanie. Właśnie po to powstał ten poradnik – aby ułatwić osobom zainteresowanym leasingiem rozeznanie się na rynku i wybór najlepszej oferty. W niniejszym artykule odpowiadamy m.in. na tak ważne pytania jak:

 • Czym jest leasing?
 • Co można finansować leasingiem?
 • Kto może skorzystać z leasingu?
 • Ile kosztuje leasing?
 • Jakie korzyści podatkowe niesie leasing?
 • Jakie są procedury leasingowe?
 • Jakie są warunki korzystania z przedmiotu leasingu?
 • Jak wygląda likwidacja szkody w przypadku leasingu?
 • Czy można zrezygnować z leasingu?
 • Jak wygląda zakończenie umowy leasingowej?
 • Gdzie wziąć swój pierwszy leasing?

Czym jest leasing?

Leasing to szczególna forma finansowania inwestycji, w której podmiot finansujący wynajmuje swojemu klientowi składnik swojego majątku w zamian za ustalone wynagrodzenie w postaci rat leasingowych. Osoby, które chcą wziąć swój pierwszy leasing, powinny wiedzieć również o prawie własności. Właścicielem przedmiotu umowy jest bowiem leasingodawca, przy czym istnieje możliwość przeniesienia prawa własności na korzystającego po zakończeniu umowy. W zależności od rodzaju leasingu odbywa się to w następujący sposób:

Co ważne, w przypadku leasingu operacyjnego korzystający nie musi wykupywać przedmiotu umowy. Może również zakończyć współpracę z leasingobiorcą lub wziąć w leasing inny składnik jego majątku (np. inny samochód). Przy leasingu finansowym przeniesienie własności jest obligatoryjne.

Co można finansować leasingiem?

Za pomocą leasingu można finansować środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne, czyli innym słowy – niemal wszystko. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to pierwszy leasing, czy kolejny. Jak pokazują statystyki zaprezentowane przez Związek Polskiego Leasingu, w 2023 roku leasingodawcy udzielili finansowania o łącznej wartości 89,1 miliarda złotych. Najczęściej brano w leasing takie aktywa jak:

 • pojazdy lekkie (53,3%),
 • samochody ciężarowe (23,1%),
 • maszyny i inne urządzenia (19,0%),
 • inne (3%),
 • nieruchomości (0,3%).

Zdecydowanie najczęściej leasing dotyczy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, przy czym mogą to być pojazdy nowe i używane (niezbyt stare). Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby za pomocą leasingu sfinansować inne aktywa niezbędne w działalności gospodarczej, np. sprzęt medyczny czy halę magazynową.

Kto może skorzystać z leasingu?

Pierwszy leasing budzi zazwyczaj wiele emocji, jednak warto wiedzieć, że takie rozwiązanie charakteryzuje się prostszymi procedurami niż zwykły kredyt. Leasing najczęściej jest dostępny dla osób prowadzących działalność gospodarczych, a także rolników i przedstawicieli wolnych zawodów (np. lekarzy z prywatną praktyką). Osoby prywatne (nieprowadzące działalności) mogą skorzystać z leasingu konsumenckiego. Niektórzy leasingodawcy wymagają, aby firma funkcjonowała dłużej niż 6 miesięcy i miała dobrą historię kredytową. W przypadku braku zdolności kredytowej leasingodawca może wymagać zabezpieczenia, np. poręczenia przez inną firmę. Możliwy jest również leasing dla zadłużonych, gdzie leasingodawca podejmuje decyzję niezależnie od danych zawartych w rejestrach finansowych (BIK, KRD).

Ile kosztuje leasing?

Z roku na rok popularność leasingu w Polsce rośnie, co jest zasługą m.in. uproszczonych formalności oraz możliwości zyskania korzyści podatkowych. Pozostaje jednak pytanie, ile kosztuje leasing i czy takie rozwiązanie opłaca się bardziej niż kredyt? Osoby, które rozważają swój pierwszy leasing, mogą sprawdzić przybliżą wysokość raty za pomocą dostępnych w internecie kalkulatorów. Trzeba jedynie wpisać cenę samochodu, wysokość pierwszej wpłaty (%), okres obowiązywania umowy oraz wysokość kwoty wykupu (%). Można również zwrócić się bezpośrednio do leasingodawcy i określić swoje potrzeby, a doradca z pewnością przedstawi dostępne rozwiązania oraz poinformuje o wysokości opłat.

Co wchodzi w koszt leasingu?

Leasingobiorca ponosi koszty początkowe, a następnie płaci raty leasingowe, które składają się z części kapitałowej oraz odsetek. Po zakończeniu umowy korzystający może wykupić przedmiot po ustalonej cenie zakupu (leasing operacyjny). W przypadku leasingu finansowego nie ma tradycyjnego wykupu, ponieważ korzystający staje się właścicielem przedmiotu po zapłaceniu ostatniej raty leasingu.

Koszty początkowe leasingu samochodowego to:

 • wkład własny (tzw. czynsz inicjalny), który zwykle mieści się w granicach 0-40% wartości przedmiotu, przy czym na ogół wysokość wpłaty początkowej nie przekracza 20%,
 • koszt wykupienia polisy ubezpieczeniowej,
 • koszt zarejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji,
 • ewentualnie wycena rzeczoznawcy w przypadku nietypowych samochodów.

Czasami koszty początkowe leasingu doliczane są do rat leasingowych. Ponadto leasingodawca może zaproponować dodatkowe usługi finansowane w ramach rat leasingowych, tj. ubezpieczenie assistance, ubezpieczenie od szkody całkowitej, usługi serwisowe oraz samochód zastępczy.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu

Osoby, które chcą wziąć swój pierwszy leasing, zapewne wolałyby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem przedmiotu leasingu. Warto jednak pamiętać, że prawnym właścicielem przedmiotu jest leasingodawca, któremu z wiadomych względów zależy na ubezpieczeniu swojej własności. Wykupieniem ubezpieczenia może zająć się leasingodawca, jednak płatność leży po stronie leasingobiorcy. W przypadku samochodów obowiązkowe jest nie tylko ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ale również autocasco. Osoby leasingujące maszyny i urządzenia muszą wykupić ubezpieczenie od kradzieży i zniszczeń. Niektórzy leasingobiorcy decydują się również na dobrowolne ubezpieczenia, np. polisę GAP, która pokrywa koszt rat w razie wystąpienia szkody całkowitej.

Leasing a korzyści podatkowe

Leasing może być korzystny dla przedsiębiorstwa również ze względu na możliwość optymalizacji podatkowej. Jak wygląda kwestia rozliczania wydatków związanych z leasingiem i płatności podatku VAT?

Koszty uzyskania przychodu

Wiele osób wybiera na swój pierwszy leasing formę prostszą w księgowaniu i popularniejszą, czyli leasing operacyjny. Co więcej, ten rodzaj finansowania zapewnia również duże korzyści podatkowe. Leasingobiorca może bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wszystkie najważniejsze opłaty związane z leasingiem, tj.: czynsz inicjalny, ratę leasingu (część kapitałową i odsetkową) oraz koszty związane z użytkowaniem przedmiotu (np. zakup paliwa, przeglądy, naprawy). Osoby korzystające z leasingu finansowego mogą “wrzucić” w koszty jedynie część odsetkową raty leasingowej oraz koszty związane z eksploatacją przedmiotu umowy. Jednak w tym przypadku to leasingobiorca wpisuje przedmiot w swoje aktywa i tym samym może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Ważne! Osoby rozważające swój pierwszy leasing na samochód mogą nie wiedzieć o limicie wydatków wprowadzonym w 2019 roku. Obecnie leasingobiorcy muszą pamiętać o następujących warunkach:

 • leasing samochodu kosztującego do 150 000 zł (samochody spalinowe i hybrydowe) lub 225 000 zł (samochody elektryczne) pozwala ująć w kosztach opłaty leasingowe bez ograniczenia kwotowego,
 • leasing pojazdów droższych pozwala odliczyć tylko część kosztów (czynszu inicjalnego i raty), tj. do ustalonego limitu i proporcjonalnie do ceny samochodu,
 • wydatki związanych z eksploatacją samochodu (czyli np. zakup paliwa, serwis, naprawa) można odliczyć do wysokości 75% w przypadku korzystania z auta w celach mieszanych,
 • jeżeli samochód służy wyłącznie do celów działalności gospodarczej można ująć w kosztach wszystkie wydatki związane z eksploatacją (czyli do 100%).

Podatek VAT w leasingu

Początkujące firmy zwykle na swój pierwszy leasing wybierają leasing operacyjny. Nie chodzi tutaj wyłącznie o możliwość zmniejszenia podatku dochodowego, ale również o podatek VAT. Otóż leasing operacyjny traktowany jest jako usługa i w związku z tym przedsiębiorca płaci stawkę 23% VAT, ale podatek doliczany jest co miesiąc do każdej raty leasingu. W efekcie należność zostaje rozłożona w czasie, dzięki czemu podatnik nie musi płacić wysokiej kwoty na początku przygody z leasingiem. Inaczej jest w leasingu finansowym, który traktowany jest jako dostawa towarów. W tym przypadku podatek naliczany jest według odpowiedniej stawki, ale leasingobiorca płaci go w całości na początku transakcji (przy czym leasingodawca może rozłożyć płatność VAT na kilka rat).

Uwaga – firmy będące czynnym płatnikiem VAT mogą odliczyć podatek, przy czym w przypadku samochodów osobowych wysokość odliczenia zależy od sposobu użytkowania. Pojazdy wykorzystywane do celów mieszanych (na potrzeby działalności i prywatnie) pozwalają odliczyć 50% VAT. Z kolei przy samochodach używanych wyłącznie do celów firmowych można odliczyć 100% VAT, jednak taki pojazd wymaga zgłoszenia w urzędzie skarbowym, prowadzenia kilometrówki oraz sporządzenia regulaminu użytkowania.

Procedury leasingowe

Przedsiębiorcy lubią leasing również ze względu na proste procedury i krótki czas realizacji transakcji. Wystarczy przyjść z dowodem osobistym i wypełnionym wnioskiem o leasing, przy czym czasami wymagane są jeszcze dokumenty finansowe (PIT, CIT, KPiR). Decyzja o przyznaniu leasingu najpewniej zostanie wydana jeszcze tego samego dnia. Termin odbioru przedmiotu leasingu zależy od ilości niezbędnych formalności (np. zarejestrowania samochodu w wydziale komunikacji), jednak z reguły nie zajmują one więcej niż kilka dni. Osoby, które na swój pierwszy leasing wybrały leasing zwrotny, w ogóle nie muszą czekać na wydanie przedmiotu, ponieważ cały czas mają go u siebie.

Warunki korzystania z przedmiotu leasingu

Leasingobiorca musi pamiętać, że w trakcie obowiązywania umowy właścicielem przedmiotu jest leasingodawca. Nie może zatem rozporządzać przedmiotem jak swoją własnością, a ponadto musi przestrzegać warunków zapisanych w umowie. Nieprzestrzeganie warunków użytkowania przedmiotu może wiązać się z nałożeniem kary finansowej lub z przedwczesnym wygaśnięciem umowy.

Serwisowanie przedmiotu leasingu

Jeśli chodzi o leasing samochodu, zwykle leasingodawca wymaga regularnych przeglądów oraz serwisowania pojazdu w autoryzowanej stacji obsługi danej marki. Chałupnicze naprawy, brak udokumentowanego serwisu, opłakany stan techniczny samochodu – to wszystko może narazić leasingobiorcę na konsekwencje finansowe. Przeglądy i naprawy trzeba opłacać oddzielnie, chyba że koszty te zostały ujęte w racie leasingowej.

Kto może korzystać z przedmiotu leasingu?

Pierwszy leasing może rodzić wiele pytań dotyczących sposobu użytkowania przedmiotu umowy. Początkujący leasingobiorcy często zastanawiają się, czy mogą wypożyczać przedmiot leasingu. Otóż jeżeli korzystający chce np. pożyczyć samochód swojej żonie czy przyjacielowi, wówczas z reguły leasingodawcy nie mają co do tego żadnych przeciwwskazań. Jednak wypożyczenie samochodu (lub innego przedmiotu leasingu) za opłatą, najczęściej wymaga zgody leasingodawcy. Zwykle w tej sytuacji trzeba uzyskać upoważnienie, które jest dodatkowo płatne.

Leasing a likwidacja szkody

Osoby, które chcą wziąć swój pierwszy leasing na samochód, często mają obawy związane z ewentualną likwidacją szkody. Co zrobić w razie kolizji samochodu czy uszkodzenia maszyny? Otóż trzeba powiadomić leasingodawcę, a także ubezpieczyciela (dla przypomnienia, ubezpieczenie wykupuje się obowiązkowo przy zawieraniu umowy leasingu). Ubezpieczyciel pokryje szkody, a ewentualna nadwyżka z polisy przysługuje leasingobiorcy. Jeżeli jednak naprawa szkody okaże się droższa niż należność z ubezpieczenia, wówczas leasingobiorca musi pokryć różnicę z własnej kieszeni. W razie szkody całkowitej umowa leasingu wygasa, a korzystający musi zapłacić raty pozostałe do końca umowy (bez części procentowej).

Czy można zrezygnować z leasingu?

Czasami zdarza się, że pierwszy leasing został zawarty pochopnie i korzystający szuka sposobu na wcześniejsze zakończenie umowy. Niestety takie rozwiązanie może być nieopłacalne, a czasami nawet niemożliwe. O ile przy leasingu finansowym można spłacić należność wcześniej w dowolnym momencie trwania umowy, o tyle przy operacyjnym trzeba trochę poczekać. Okres umowy w leasingu operacyjnym musi wynosić co najmniej 40% czasu amortyzacji, co w przypadku samochodów daje 2 lata (stawka amortyzacji dla samochodów wynosi 20% rocznie). Dobrym rozwiązaniem może być jednak cesja leasingu, czyli przepisanie umowy na inną firmę.

Jak wygląda zakończenie umowy leasingowej?

Przy zakończeniu umowy leasingowej możliwe są dwa scenariusze (nie bierzemy pod uwagę wygaśnięcia umowy z powodu, np. szkody całkowitej): leasingobiorca oddaje przedmiot właścicielowi lub przejmuje go na własność. Przy wykupie duże znaczenie ma to, czy korzystający wziął leasing z niskim wykupem czy z wysokim. Jeżeli kwota wykupu jest niska, najlepiej wykupić przedmiot i wprowadzić go do firmy lub przejąć do celów prywatnych (opcja dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych). W przypadku leasingu z wysokim wykupem leasingobiorca musi zaakceptować wysoką cenę (25-60% wartości przedmiotu) lub zwrócić przedmiot leasingodawcy.

Gdzie wziąć swój pierwszy leasing?

Osoby, które chcą wziąć leasing na samochód, mogą zgłosić się do Internetowego Funduszu Leasingowego S.A. W ofercie znajduje się leasing operacyjny (od 10% wkładu własnego, umowa na 24-60 miesięcy) oraz leasing zwrotny (nawet 6-letnie samochody). Uproszczone procedury, krótki czas realizacji transakcji oraz indywidualne podejście to coś, czego z pewnością oczekują początkujący leasingobiorcy. Dodatkowo IFL S.A. nie uwzględnia historii kredytowej w BIK czy KRD, co ułatwia uzyskanie finansowania przy spłacaniu kredytu czy pożyczki. Swój pierwszy leasing mogą tutaj uzyskać także początkujące firmy, start-upy, a także przedstawiciele wolnych zawodów.

Jak zapytać o leasing w IFL S.A.? Można to zrobić:

pierwszy leasing

Inne wpisy

ikona-przedstawiajaca-dymki-chatowe
Zostaw wiadomość

Masz pytania?
Napisz do nas:
biuro@iflsa.pl

Doradca leasingowy

Twój specjalista ds. leasingu!

Potrzebujesz pomocy w wyborze oferty leasingu, formalnościach lub obliczeniu raty leasingu? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści do spraw leasingu są do Twojej dyspozycji.

Poznaj naszych partnerów

logo-partera
logo-partera
logo-partera
logo-partera
logo-partera
logo-partera
logo-partera