Leasing konsumencki samochodu

Leasing konsumencki samochodu

Do wejścia w życie tzw. ustawy deregulacyjnej w 2011 roku leasing był dostępny tylko dla przedsiębiorców. Obecnie nie ma przeszkód co do tego, aby z tej formy finansowania korzystały także osoby prywatne. Tak właśnie działa leasing konsumencki – co to za rozwiązanie, jakie daje korzyści i czy rzeczywiście się opłaca?

Na czym polega leasing konsumencki?

Pan Krzysztof zaczął jeździć nowym samochodem. Po czterech latach auto mu się znudziło i zwrócił je poprzedniemu właścicielowi. Wkrótce w garażu pana Krzysztofa pojawił się nowy samochód, a on sam twierdzi, że po kilku latach znów wymieni go na nowy, z jeszcze lepszym silnikiem i bogatszym wyposażeniem. Tak w dużym uproszczeniu działa leasing konsumencki. Co to za rozwiązanie?

Otóż jest to forma finansowania, w której występują dwa podmioty: finansujący (czyli leasingodawca) oraz korzystający w postaci osoby prywatnej (czyli leasingobiorca). Finansujący przekazuje swojemu klientowi składnik swojego majątku (np. samochód), aby ten mógł z niego korzystać. Oczywiście leasingobiorca nie robi tego za darmo – płaci finansującemu wynagrodzenie w postaci rat leasingowych. Transakcja obwarowana jest warunkami umowy zawartej pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą, która określa m.in. czas trwania umowy, wysokość opłat, kwotę wykupu oraz warunki korzystania z przedmiotu. Po zakończeniu umowy leasingobiorca decyduje, czy chce wykupić przedmiot na własność, czy zwraca go leasingodawcy.

Leasing dla firm a leasing konsumencki – co to za różnica?

Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy oraz zwrotny (który jest połączeniem transakcji sprzedaży z leasingiem operacyjnym lub finansowym). Każdy z nich daje firmie prawo do odliczeń podatkowych, czyli ujęcia w koszty uzyskania przychodu poniesionych wydatków, co powoduje zmniejszenie dochodu podlegającemu opodatkowaniu. W przypadku leasingu operacyjnego można odliczyć opłatę wstępną, raty leasingowe w całości oraz koszty związane z używaniem przedmiotu. W leasingu finansowym odliczeniu podlegają część odsetkowa raty leasingowej, koszty używania przedmiotu oraz odpisy amortyzacyjne.

Na czym polega leasing konsumencki i czym takie rozwiązanie różni się od powyższych? W tej sytuacji klientem (leasingobiorcą) jest osoba prywatna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W związku z tym klient nie ma możliwości ujmować w kosztach uzyskania przychodu rat leasingowych czy amortyzacji przedmiotu. O ile w przypadku firm leasing stanowi sposób na optymalizację podatkową, o tyle dla osób prywatnych leasing jest po prostu wygodną formą “nabycia” wartościowego przedmiotu (najczęściej samochodu osobowego). Cudzysłów jest tutaj nieprzypadkowo, ponieważ właścicielem przedmiotu umowy nadal jest leasingodawca, zaś leasingobiorca ma jedynie prawo do korzystania z przedmiotu.

Leasing konsumencki samochodu a kredyt w banku – porównanie

Wróćmy do naszego leasingobiorcy z przykładu. Co by się stało, gdyby pan Krzysztof nabył samochód za pomocą kredytu bankowego, a nie drogą leasingu? Wzięcie auta w leasing konsumencki to niezbyt popularne rozwiązanie – według danych zaprezentowanych przez Związek Leasingu Polskiego w 2023 roku klienci indywidualni stanowili 1,2% wszystkich klientów firm leasingowych. Jednak powoli się to zmienia, ponieważ coraz więcej osób zauważa, że leasing może być korzystny nie tylko dla przedsiębiorców. Czym różni się takie rozwiązanie od tradycyjnego kredytu w banku?

Porównanie: Leasing konsumencki vs Kredyt w banku
Kryterium Leasing konsumencki Kredyt w banku
Procedury Uproszczone, możliwe bez sprawdzania historii kredytowej Czasochłonne i drobiazgowe, zgodnie z prawem bankowym bank uzależnia przyznanie kredytu od historii kredytowej
Koszty Wkład własny i raty leasingowe, ewentualnie koszt wykupu samochodu Prowizja i inne opłaty związane z przyznaniem kredytu, raty kredytu
Zabezpieczenie Możliwy weksel in blanco Możliwe: cesja z praw polisy AC, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy
Polisa ubezpieczeniowa AC Wymagana Nie zawsze wymagana
Wpływ na historię kredytową (wpis do BIK) Leasingodawcy nie przekazują informacji do BIK bez zgody klienta Wpis do rejestru BIK jest obowiązkowy
Prawo własności do pojazdu Samochód pozostaje własnością leasingodawcy (klient może wykupić pojazd po zakończeniu umowy) Właścicielem pojazdu jest kredytobiorca

Leasing dla osoby prywatnej czy kredyt w banku?

Co opłaca się bardziej: leasing konsumencki na auto czy kredyt w banku? Przede wszystkim trzeba najpierw rozróżnić kredyt gotówkowy (na dowolny cel) od kredytu samochodowego (tylko na pojazd). W pierwszym przypadku raty są stosunkowo wysokie, a maksymalna kwota finansowania zwykle niższa niż w przypadku kredytu samochodowego. Kredyt samochodowy opłaca się zatem bardziej, jednak wymaga zabezpieczenia (podane w tabeli) oraz wykupienia polisy ubezpieczeniowej AC. Ponadto formalności są bardziej skomplikowane niż przy kredycie gotówkowym.

Z kolei wzięcie auta w leasing w konsumencki wiąże się z uproszczonymi procedurami, dzięki czemu takie rozwiązanie jest na ogół szybsze i mniej skomplikowane niż kredyt w banku. W odróżnieniu od banku firma leasingowa nie musi też dokonywać wpisu do BIK (czyli bazy danych osób, które korzystają z kredytów i pożyczek pozabankowych). Dzięki temu leasing konsumencki samochodu nie musi mieć wpływu na historię ani zdolność kredytową. To ważna informacja dla osób, które zamierzają w przyszłości korzystać z kredytu studenckiego, kredytu hipotecznego czy innej formy wsparcia finansowego z banku. Trzeba jednak liczyć się z tym, że samochód jest własnością leasingodawcy, a klient jest jedynie jego użytkownikiem.

Czy leasing konsumencki samochodu używanego jest możliwy?

Jeśli chodzi o wybór przedmiotu finansowania, leasing jest dość elastycznym rozwiązaniem. Klient może w ten sposób stać się użytkownikiem zarówno nowego samochodu, jak i używanego. Procedury i warunki finansowania są podobne w obu przypadkach. Leasing konsumencki samochodu używanego najczęściej jest dostępny dla pojazdów maksymalnie sześcioletnich, przy czym okres obowiązywania umowy wynosi od trzech do sześciu lat (jest to zależne od roku produkcji samochodu). Wkład własny jest niższy niż przy leasingu nowego auta, więc jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą wydawać jednorazowo dużej kwoty. Niemniej nie wszyscy leasingodawcy oferują używane samochody, dlatego taki leasing jest trudniej dostępny niż leasing nowego samochodu.

Leasing konsumencki – kalkulator

Leasing konsumencki czy kredyt na samochód? Osoby, które stoją przed takim wyborem, powinny przeanalizować koszty związane z jednym i drugim rozwiązaniem. Czy leasing dla osoby prywatnej się opłaca? Przede wszystkim osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogą odliczyć podatku VAT ani kosztów uzyskania przychodu, więc nie może być mowy o optymalizacji podatkowej. Niemniej koszty są niższe niż przy kredycie samochodowym czy gotówkowym, ponieważ klient płaci jedynie za możliwość korzystania z auta i nie musi wykupywać pojazdu po zakończeniu umowy.

Żeby sprawdzić, ile kosztuje leasing konsumencki, kalkulator wymaga podania takich danych jak:

 •  cena pojazdu netto (np. 150 000 zł),
 • wysokość wkładu własnego (zazwyczaj od 0 do 40%, najczęściej 10%),
 • łączna liczba rat leasingowych (np. 60 miesięcy),
 • potencjalna kwota wykupu samochodu.

Po wpisaniu powyższych informacji kalkulator wyliczy wysokość raty netto. Należy jednak pamiętać, że klientowi prywatnemu nie przysługuje odliczenie VAT, więc trzeba doliczyć jeszcze wysokość podatku (dla samochodu 23%).

Leasing konsumencki samochodu – proste procedury

Jedną z największych zalet leasingu (zarówno dla osób prywatnych, jak i firm) są uproszczone procedury. Dzięki temu taka forma finansowania jest łatwiej dostępna i szybsza w realizacji niż kredyt w banku. Leasingodawcy nie zawsze uzależniają przyznanie finansowania od historii kredytowej, dzięki czemu leasing można uzyskać nawet przy zadłużeniu (np. przy spłacaniu kredytu studenckiego czy hipotecznego). Jeśli chodzi o leasing dla osoby prywatnej, formalności są ograniczone do minimum. Leasingodawca często wymaga jedynie dowodu osobistego, choć czasami trzeba dostarczyć inne dokumenty, w tym wypełniony wniosek o leasing, zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach lub oświadczenie o dochodach.

Korzyści z leasingu konsumenckiego na samochód

Szybkie i niezawiłe procedury weryfikacji sprawiają, że leasing staje się poważną alternatywą dla kredytu bankowego. Jednak prosta droga od złożenia wniosku do otrzymania kluczyków do samochodu to tylko jedna z wielu zalet leasingu konsumenckiego. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę przed skorzystaniem z takiego rozwiązania?

Inne korzyści z leasing konsumenckiego na samochód:

 • możliwość skorzystania z dodatkowych usług w ramach raty leasingowej (np. ubezpieczenie wraz z AC, obsługa serwisowa, samochód zastępczy),
 • rabaty na inne usługi dostępny u partnerów leasingodawcy,
 • indywidualne warunki finansowania,
 • szeroki zakres kwoty wpłaty własnej (od 0 do 40%),
 • krótki czas obowiązywania umowy (nawet od 24-48 miesięcy),
 • możliwość wykupienia samochodu na własność (przy czym nie ma takiego obowiązku),
 • brak wpływu na zdolność kredytową.

Leasing dla osoby prywatnej – o czym warto pamiętać?

Konsument korzystający z leasingu nie jest jego właścicielem, co pociąga za sobą pewne konsekwencje. Przede wszystkim korzystanie z samochodu musi przebiegać zgodnie z warunkami określonymi w umowie leasingowej. Zwykle wiąże się to z tym, że samochodu nie można naprawiać samodzielnie ani u przypadkowego mechanika, ponieważ leasingodawca wymaga serwisowania auta w autoryzowanej stacji obsługi. Co więcej, w razie kradzieży samochodu lub wystąpienia szkody całkowitej leasing konsumencki na auto i tak trzeba będzie spłacić. Można jednak uniknąć spłaty rat z własnej kieszeni, wykupując specjalne ubezpieczenie GAP. W każdym razie należy dokładnie sprawdzać warunki umowy leasingowej, by wiedzieć, jakie obowiązki wiążą się z korzystaniem z samochodu i czego można się spodziewać w razie wystąpienia problemów ze spłatą leasingu lub autem.

Wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingowej

Kwestia tego, czy leasing dla osoby prywatnej się opłaca, często rozpatrywana jest w kontekście tego, co dzieje się po zakończeniu umowy. Jak już zostało wspomniane, klient może (lecz nie musi) wykupić samochód po ustalonej cenie wykupu. Taka transakcja musi być uwzględniona w odrębnej umowie. W przypadku samochodu będzie to umowa kupna-sprzedaży, z kolei wykup nieruchomości wymaga aktu notarialnego. Cena wykupu może stanowić różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu a wysokością spłaconych rat. Ponadto w klauzuli umownej można uwzględnić zapis o wartości rezydualnej, czyli prognozowanej wartości samochodu, za jaką można będzie go wykupić po zakończeniu umowy.

Leasing konsumencki samochodu – dla kogo?

Od 2011 roku z leasingu mogą korzystać także osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli na przykład osoby zatrudnione na umowę o pracę czy przedstawiciele wolnych zawodów. Leasing konsumencki na auto jest atrakcyjnym rozwiązaniem szczególnie dla miłośników motoryzacji, którzy nie lubią jeździć jednym samochodem zbyt długo. Dzięki leasingowi można zmieniać auta nawet co 2-4 lata i za każdym razem wybierać model o lepszych parametrach czy bogatszym wyposażeniu. Co ważne, nie trzeba przy tym zajmować się sprzedażą auta – po wygaśnięciu umowy wystarczy dostarczyć samochód do firmy leasingowej (można przy okazji rozejrzeć się za nowym samochodem). Wzięcie auta w leasing konsumencki jest korzystne również dla tych osób, które nie mogą obniżać swojej zdolności kredytowej ze względu na potrzebę zaciągnięcia kredytu hipotecznego lub innej pożyczki z banku.

Leasing konsumencki – kontakt

Przy finansowaniu samochodu przez leasing bardzo ważne jest indywidualne podejście. Każdy klient przychodzi z innymi potrzebami oraz inną sytuacją finansową, dlatego leasingodawca powinien zapewniać elastyczne warunki współpracy. Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. dopasowuje się do oczekiwań klienta, a przy tym zapewnia uproszczone formalności oraz długi okres finansowania (nawet do 60 miesięcy). Co więcej, historia kredytowa w BIK czy KRD nie ma wpływu na wydanie decyzji o finansowaniu, dzięki czemu można starać się o leasing także w razie skomplikowanej sytuacji finansowej.

Żeby zapytać o dostępne rodzaje leasingu oraz warunki finansowania w IFL S.A., można skontaktować się z naszymi specjalistami:

Leasing konsumencki samochodu

Inne wpisy

ikona-przedstawiajaca-dymki-chatowe
Zostaw wiadomość

Masz pytania?
Napisz do nas:
biuro@iflsa.pl

Doradca leasingowy

Twój specjalista ds. leasingu!

Potrzebujesz pomocy w wyborze oferty leasingu, formalnościach lub obliczeniu raty leasingu? Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści do spraw leasingu są do Twojej dyspozycji.

Poznaj naszych partnerów

logo-partera
logo-partera
logo-partera
logo-partera
logo-partera
logo-partera
logo-partera